Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

     เป็นเผ่าม้งที่ย้ายมาจากอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2468 ประมาณ 2,000 คน มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ดอยมูเซออำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านป่ากล้วย (แม่ละเมา) ในปี พ.ศ.2471 มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเล่าอู  แซ่ม้า และนายร่ม  แซ่ม้าคนที่ 2 ระยะเวลาถึง 16 ปี ย้ายถิ่นฐาน มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านป่าคา (บ้านป่าคาปัจจุบัน) หมู่ที่ 12 ต.ช่องแคบ อ.เมือง จ.ตาก รวมผู้ย้ายถิ่นฐานมาทั้งหมด ประมาณ 1,500 คน ปี พ.ศ. 2496 เหตุที่ย้าย เพราะการคมนาคมไม่สะดวกและอีกส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่ที่เหมืองแร่ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ประชาชน ส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ต่อมา นายระแถ  แซ่ม้า เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อ นายร่มฯ เป็นเวลา 18 ปี ต่อจากนั้นเริ่มมีลัทธิคอมมิวนิสต์ เข้าสู่พื้นที่ปี พ.ศ.2511 และรัฐบาลได้ ประกาศให้เป็นพื้นที่สีชมพู และได้มีการจัดตั้งเป็นตำบลคีรีราษฎร์ ในปี พ.ศ.2508 มีหมู่บ้านปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน) คือ
 
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
บ้านอุ้มเปี้ยม
บ้านแม่ละเมา
บ้านป่าหวาย
บ้านป่าคา
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ
นายปอ  แซ่เฮ่อ
นายจะเซ็ง  แซ่กือ
นายมัวชั่ง  แซ่ว่าง
นายกิตติ  อย่างยอดเยี่ยม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th