Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศการจัดทำแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาศที่ 3
06 ก.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร
27 มิ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าคาใหม่
21 มิ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี
19 มิ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
30 พ.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มเปี้ยม
29 พ.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ยอดคีรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ด้วยวิธรการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านห้วยไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29 พ.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ดินแดง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th