Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ม.ค. 2564 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ขอความร่วมมืองดจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๗ (covid-๑๙)
05 ม.ค. 2564 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ 1
04 ม.ค. 2564 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
21 ธ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
01 ธ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
25 พ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดมิสทีนม่อนหมอกตะวัน ประจำปี 2563
17 พ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.คีรีราษฎร์
10 พ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8731 เพื่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถนิสสัน Navara หมายเลขทะเบียน กจ 3236 ตาก เพื่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th