Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3
10 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ โดยการขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7
05 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9
04 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจัดทำแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
01 ต.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รอบเดือน กันยายน 2561
28 ก.ย. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
25 ก.ย. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง จำนวน 2,060 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7
21 ก.ย. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง โดยลงลูกรังจำนวน 2,060 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวการจราจร ถนนลูกรัง โดยลงลูกรัง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 , บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 , บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 , บ้านป่าคาเก่า หมู่ที่ 7

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th