Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มี.ค. 2562
ถึง
26 มี.ค. 2562
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกวดราคาจ้างก่อส้รางรั้วพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9
29 ม.ค. 2562
ถึง
05 ก.พ. 2562
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
23 ม.ค. 2562
ถึง
28 ม.ค. 2562
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
16 ม.ค. 2562
ถึง
00 00 543
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2562
ถึง
00 00 543
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ม.ค. 2562
ถึง
00 00 543
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างประชุมสมาชิกสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2561
ถึง
21 ธ.ค. 2561
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
07 ธ.ค. 2561
ถึง
13 ธ.ค. 2561
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)
25 ต.ค. 2561
ถึง
00 00 543
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง ม.5,10,12,13
15 ส.ค. 2561
ถึง
15 ส.ค. 2561
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรดเอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th