Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2565
ถึง
13 มิ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย ตามโครงการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565
ถึง
01 มิ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร หูหิ้ว 2 ข้าง ไม่มีฝาปิด ตามโครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการส่วนกลาง บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8731 ตาก เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565
ถึง
27 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565
ถึง
25 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่กัญชง หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี 2565 พร้อมบริการปรับปรุง-แก้ไขข้อมูล (ตลอด 1 ปี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th