Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ธ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
10 พ.ย. 2560
ถึง
10 พ.ย. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
07 ก.ย. 2560
ถึง
07 ก.ย. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.หมู่ 8 บ้านชิบาโบ
12 ก.ค. 2560
ถึง
25 ก.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร
21 เม.ย. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตำบลคีรีราษฎร์
21 เม.ย. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์
21 เม.ย. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลคีรีราษฎร์
21 เม.ย. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์
21 เม.ย. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. หมู่ 7 ตำบลคีรีราษฎร์
21 เม.ย. 2560
ถึง
03 พ.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. หมู่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th