Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 เม.ย. 2567
ถึง
17 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567
ถึง
23 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
09 เม.ย. 2567
ถึง
09 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567
ถึง
09 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0117 เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ3236 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567
ถึง
04 เม.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567
ถึง
26 มี.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th