Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2567
ถึง
08 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดเส้นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567
ถึง
05 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดีด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567
ถึง
05 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดีด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าคาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567
ถึง
04 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดีด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567
ถึง
04 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเด็กปฐมวัยสุขภาพดีด้วยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและปลอดโรค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้าสหมิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567
ถึง
03 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2567
ถึง
02 ก.ค. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รหัสครุภัณฑ์ 482-57-0003 และ 482-57-0004 เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567
ถึง
28 มิ.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567
ถึง
27 มิ.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ชุดอุปกรณ์สาธิตการอบรมและอุปกรณ์ป้องกันภัยทางจราจร โครงการหนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2567
ถึง
25 มิ.ย. 2567
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ใช้ในการประชุมสัญจรในระดับตำบล ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th