Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.ย. 2566
ถึง
15 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอ พบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2566
ถึง
06 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2566
ถึง
05 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2566
ถึง
05 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กจ3236 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2566
ถึง
05 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2566
ถึง
05 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2566
ถึง
05 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอร์รี่ และขั้วแบตเตอร์รี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ย. 2566
ถึง
04 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2566
ถึง
01 ก.ย. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2566
ถึง
31 ส.ค. 2566
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th