Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 มิ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

17 มิ.ย. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ คลินิก "คลังความรู้" เคลื่อนที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565

27 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ วางท่อฝังถนน คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมขุดรองบังคับน้ำเข้าท่อระบายน้ำ บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13

27 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสองข้างทางถนน เริ่มตั้งแต่ลานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม ม.9 บ้านห้วยนกแล ตำบลข่องแคบ

26 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

25 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ Green Day อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2565

25 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ขุดร่องระบายด้านข้างโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4

25 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านอุ้มเปี้ยม

20 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือฉีดล้างทำความสะอาดบ้านและตักเศษวัชพืชอุดตันท่อระบายน้ำแก่บ้านผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

20 พ.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th