Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 พ.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

14 พ.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการ นางนาแสน แสนคือ หมู่ที่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร

30 เม.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

27 เม.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

09 เม.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา2563 (พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยอดคีรี

08 เม.ย. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รับรางวัลการดำเนินงานการป้องการควบคุมโรคติดต่อเรื้อรัง การป้องกันการบาดเจ็บทางถนนและการจมน้ำจังหวัดตาก

31 มี.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ สำรวจ ความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบพายุพัดรุนแรงบ้านอุ้มเปี้ยม ม.ที่ 1 ต.คีรีราษฎร์

25 มี.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

24 มี.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมการพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลคีรีราษฎร์

24 มี.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือตัดเย็บเสื้อผ้า หมู่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th