Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ICE และหลักสูตรภาษาแม่
              ด้วยโครงการพลังร่วมชุมชนชายแดนจังหวัดตากในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (The Socio-community Empowerment through Education for Development and Sustainability, Tak Province หรือ (โครงการ SEEDS) มีการดำเนินโครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์มาอย่างยาวนานผ่านการดำเนินโครงการในโรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ ตลอดระยะเวลาที่โครงการได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ทำให้มีผลการดำเนินงานออกมามากมายทั้งเรื่องของหลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาแม่ (ภาษาม้ง) สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน สื่อรณรงค์ด้านสิทธิเด็ก โดยสามารถแสกน QR Code ในโปสเตอร์ หรือคลิ๊กลิงค์สำหรับ หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ICE คือ https://tbcaf.org/curriculum/intercultural-education-ice/ ลิงค์สำหรับ หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาแม่ (ภาษาม้งและภาษากะเหรี่ยง) คือ https://tbcaf.org/curriculum/mother-tongue-curriculum/
              เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการดำเนินงานด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม ICE และหลักสูตรภาษาแม่ (ภาษาม้งและภาษากะเหรี่ยง) แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้โดยทั่วกัน
             
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ICE และหลักสูตรภาษาแม่
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2566