Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
Responsive image
นายกอบต.คีรีราษฎร์ 
เป็นประธานเปิด 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีง 2562
ณ.สำนักงานอบต.คีรีราษฎร์ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 
นายชานน โชติคัคนานต์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ 
พร้อมด้วยส่วนราชการ,ทหาร,ตำรวจ ,ตชด. ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้ยั่งยืนถาวรสืบไป
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวทีต่อบุพการีในการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกอันก่อให้เกิดความรักความผูกพันความสามัคคีในครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไป 
โดยในช่วงเช้ามีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย บริการสุขภาพ รายการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในเรื่อง ของการดูแลสุขภาพ
         
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th