Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
Responsive image
วันที่ 28 พ.ค2562 เวลา 09.00น.นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอพบพระ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายชานน โชติคัคนานต์ นายก อบต.คีรีราษฎร์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีวุตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความรักความสามัคคีปรองดองกันในกลุ่มประชาชนและผู้นำชุมชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและเพื่อสร้างแนวร่วม,เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
         
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th