Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2563
Responsive image
       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 11.00 น นาย อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2563 
ณ.เกาะกลางน้ำ (กม. 44) ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
นายอภิชาติ เหมือนมนัส
นายอำเภอพบพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
การจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้งประจําปี 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักและหวงแหน ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบไป 
งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 มีตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 
กำนันนิวัฒน์ อาชาวัฒนกุล กล่าวความเป็นมาของประเพณีปีใหม่ม้ง และ กิจกรรมต่างๆ ใน งานปีใหม่ม้ง  โดยมีกิจกรรมต่างๆตามวันดังนี้
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 
ชมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านเยาวชน กิจกรรมโยนลูกช่วง กิจกรรมร้องเพลงม้งโบราณ กิจกรรมตีลูกข่าง และ ช่วงค่ำตั้งแต่เวลา 19.00 นเป็นต้นไป ชมการแสดง พื้นบ้านมหรสพฯ และพบกับนักร้องใหม่ ฒ่อและวงดนตรีโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 นเป็นต้นไป
ชมการแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน กิจกรรมโยนลูกช่วง กิจกรรมร้องเพลงม้งโบราณ 
และภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น ชมการขับร้องเพลงโบราณและพบกับนักร้อง 
ลื้อ ไหมเงี่ย
วันที่ 28 ธันวาคม 2562
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 นเป็นต้นไป 
พบกับการประกวดธิดาปีใหม่ม้งรอบแรก รอบ 20 คน
การแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน กิจกรรมโยนลูกช่วง กิจกรรมร้องเพลงม้งโบราณ 
และภาคค่ำเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 นชมการแสดงของแต่ละหมู่บ้านพบกับนักร้อง 
จ่อช่ง และอนันต์ ไมค์ทองคำ
วันที่ 29 ธันวาคม 2562 
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น พบกับนักร้องม้งลาว นาลี จ๊าง การแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนกิจกรรมโยนลูกช่วง และในช่วงค่ำ เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.ชมกิจกรรมการละเล่น และชมรมนักร้องนักแสดง ก๋ง เช่ง ช่ง
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.
พบกับนักร้องม้งลาว นาลี จ๊าง
กิจกรรมโยนลูกช่วง การแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการประกวดวัวสวยงาม 
และภาคค่ำ ชมมหรสพฯ แสดงการประกวดธิดาม้งรอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. พบกับนักร้องม้งลาว นาลีจ๊าง การแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนกีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมการประกวด วัวสวยงาม กิจกรรมโยนลูกช่วง และภาคค่ำ เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น ชมมหรสพฯ การแสดงนักร้อง ไฉ่ ว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป การแสดงของกลุ่มแม่บ้านและเยาวชน กิจกรรมโยนลูกช่วง กิจกรรมร้องเพลงม้งโบราณ 
เริ่ม ตั้งแต่เวลา 19.00 น . พบกับ การแสดง ของเด็กเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน และพบกับนักร้อง วงแฮน
และพิธีปิดงานปีใหม่ม้งประจำปี 2563
26ธค2562 เวลา09.00น.เป็นต้นไป
ณ.สนามกีฬาเกาะกลางน้ำ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
         
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2562