Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สำรวจ ความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบพายุพัดรุนแรงบ้านอุ้มเปี้ยม ม.ที่ 1 ต.คีรีราษฎร์
Responsive image
วันนี้ นายชานน โชตคัคนานต์ นายก อบต.คีรีราษฎร์ ได้มอบหมายให้ นายวราวุฒิ ยศบุรี ผู้อำนวยการกองช่าง และนายบุญนาค กิตติยังกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเจ้าที่กองช่าง อบต.คีรีราษฎร์ เข้าดำเนินการสำรวจ ความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบพายุพัดรุนแรง เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2564 เวลา 14.30 น. จำนวน 3 ครัวเรือน บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
         
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564