Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่สำรวจขยะชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์
Responsive image
        วันที่ 8 พ.ค. 2566 นายยงยุทธ แซ่ม้า นายก อบต.คีรีราษฎร์ มอบหมายนายสมพงษ์ พงษ์เจริญ รองนายก อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้นที่ ร่วมกับ พ.อ.อ. ภูวดล เค้าคลัง ปลัดอำเภอประจำตำบลคีรีราษฎร์ บก.ควบคุม ฉก.ราชมนู สายตรวจตำบลคีรีราษฎร์ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน นายตะวัน แซ่เฮ่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ลงพื้นที่สำรวจขยะชุมชนมุสลิม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตามที่ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงว่า ชุมชนมุสลิมดังกล่าว ได้มีการทิ้งขยะเป็นจำนวนมากลงลำคลองสาธารณะ ส่งผลให้ลำคลองมีกลิ่นเน่าเหม็น น้ำเน่าเสีย ไม่ได้มีการบริหารจัดเก็บขยะที่ดีและไม่มีการดำเนินการคัดแยกขยะใดๆ เป็นที่เดือดร้อนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
ซึ่งจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบว่ามีการทิ้งขยะลงลำคลองจริง สิ่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ ได้ประสานกับทางผู้นำชุมชนมุสลิมดังกล่าว ให้มีการจัดระบบการทิ้งขยะใหม่ โดยดูแลทำความสะอาดบ้านและลำคลองให้สะอาดน่าอยู่ และต้องมีการดำเนินการคัดแยกขยะไม่ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปโดยเฉพาะขยะอินทรีย์
ทั้งนี้ทางชุมชนมุสลิมได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
         
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566