Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการทำลูกชิ้นเด้ง ของกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Responsive image
วันศุกร์ที่ 28 ส.ค.2563 เวลา 09.00 น. นายชานน โชติคัคนานต์ นายก อบต.คีรีราษฎร์
มอบหมาย นายอภิสิทธิ์ ชัยรัตนกุลเดช รองนายก อบต.คีรีราษฎร์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการทำลูกชิ้นเด้ง
ของกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีนาง บุญเรือง อินตาไซ้ เป็นวิทยากร
ฝึกอบรมฯ ณ หอประชุมบ้านใหม่คีรีราษฎร์ ม.9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
         
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2563