Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ธ.ค. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
01 ต.ค. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 มิ.ย. 2562 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
30 เม.ย. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)
20 ม.ค. 2561 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ อนุมัติใช้แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
03 ธ.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
22 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)
05 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ อนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
02 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
19 มิ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th