Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 มิ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี พ.ศ.2561-2564
19 มิ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ อบต.คีรีราษฎร์
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ (๕ เล่ม)
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนอัตรากำลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ (๙ เล่ม)
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (๒ เล่ม)
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนอัตรากำลัง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
11 เม.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th