Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มเปี้ยม
10 พ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
09 พ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 4บ้านป่าคา
01 พ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารทีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา 9 (8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
01 พ.ย. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร การประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561
31 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 กองช่าง
30 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) ภาคเรียน 2/2560
25 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.หมู่ 8 บ้านชิบาโบ
24 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
20 ต.ค. 2560 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th