Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 มิ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านระบบ ITAS
01 มิ.ย. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 รอบเดือนพฤษภาคม 2563
29 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
28 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔)
27 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
25 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
08 พ.ค. 2563 ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝังกลบขยะมูลฝอย ตามโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th