Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกสนิท ดาวงษ์
ปลัด อบต.คีรีราษฎร์
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวพัชยา ไทยวิจิตร
นักบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางศศิธร ยาวิชัยป้อง
เจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและแผน 5
Responsive image
นางกฤติกา ภาพย์วิวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
Responsive image
นางวารี ขวัญวารี
บุคลากร 5
Responsive image
นางสาวนภัสสร ศรีไกรวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวขนิษฐา เลาหาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางสาวปาหนัน โชติคัคนานต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายว่าง แซ่ย่าง
ยาม
Responsive image
นายเกรียงไกร แซ่ม้า
พนักงานวิทยุ
Responsive image
นายอภิชาติ ยั่งยืนปิยรัตน์
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
นายพงศภัค แซ่ว่าง
คนงานทั่วไป

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th