Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

31 ธ.ค. 2561
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ขอเชิญร่วมงานโครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีปีใหม่ลาหู่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 61-10 ม.ค.62

11 ต.ค. 2560
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คำสั่งแต่งตั้งปราชญ์ชาวบ้านตำบลคีรีราษฎร์ ประจำปี 2560

08 ก.พ. 2557
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ วัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลีซู

04 ก.พ. 2557
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ฮิ้วเมื่ยน (เย้า)

30 ม.ค. 2557
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร

01 ม.ค. 2557
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ งานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๕๗

31 ธ.ค. 2556
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่มูเซอร์

24 ธ.ค. 2556
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ แถลงข่าวงานปีใหม่ม้ง ประจำปี ๒๕๕๗

00 00 543
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประเพณีกินข้าวใหม่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th