Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระยะที่ 2 ประจำปี 2559

30 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ ประจำปี 2559

30 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2559

18 ต.ค. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ วายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

29 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ และปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ หมู่ 2 บ้านเเม่ละเมา ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

29 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ การแข่งขันกีฬา อปท.พบพระเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

29 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ วันท้องถิ่นไทย

29 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (อปท.ตากคัพ)ประจำปี 2559

29 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ การแข่งขันกีฬา อบต.คีรีราษฎร์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

29 ก.ย. 2559
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th