Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 ต.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

21 ต.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

13 ต.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ ๑๓ ตุลาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

28 ก.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

25 ก.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการ วัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

24 ก.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 ก.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day)

08 ก.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการสัมมนา"ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โดยคณะกรรมาธิการ การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎร

02 ก.ย. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการส่งเสริมศักยภาพการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าใยกันชงของกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บ้านใหม่ป่าคาใหม่

28 ส.ค. 2563
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการทำลูกชิ้นเด้ง ของกลุ่มเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th