Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ม.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ไหว้ศาลพระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายก อบต.คีรีราษฎร์

14 ม.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

14 ม.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คณะกรรมการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อบต.คีรีราษฎร์ เข้าขอรับคำปรึกษา เรื่องการบริหารการจัดซื้อ จากคลังจังหวัดตาก และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

07 ม.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

05 ม.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรมจิตอาสาล้างทำความสะอาด ศูนย์ CI องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

04 ม.ค. 2565
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ครั้งแรก

30 ธ.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ตรวจเวรศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

30 ธ.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ ร่วมพิธีเปลี่ยน ผ้าอังสะ พระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม บ้านหว้ยนกแล

29 ธ.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลคีรีราษฎร์

16 ธ.ค. 2564
ตาก พบพระ อบต.คีรีราษฎร์ กิจกรรมวันดินโลก ปี 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th