Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565
Responsive image
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ แซ่ม้า นายก อบต. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงระดับตำบล จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการเสริมสร้างสถาบันหลัก
2.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.ด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
4.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.ด้านการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยมี ปลัด อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.คีรีราษฎร์ หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม อบต.คีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
#จัดประชุมโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก
     
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565