Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร และ ปลัด อบต.คีรีราษฎร์
Responsive image
วันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. อบต.คีรีราษฎร์ประชุมรับนโยบายจากคณะผู้บริหาร และ ปลัด อบต.คีรีราษฎร์ โดยมีหัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ และพนักงาน อบต.คีรีราษฎร์ เข้าร่วมการประชุมรับนโยบาย ดังนี้
1.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและให้รักสามัคคีปรองดองในหน่วยงาน
2.ศึกษากฎระเบียบ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
3. การประชุมประจำเดือนทุกเดือน เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้าราชการต่างๆ การดำเนินงานอุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
4.ปัญหายาเสพติด
5.ปัญหาเร่งด่วนเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่
ณ ห้องประชุม อบต.คีรีราษฎร์ (ชั้น 2)
 
         
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565