Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประกาศสืบหาเครือญาติของเด็ก
Responsive image
ด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมกับมูลนิธิสุวรรณนิมิต ให้การช่วยเหลือเด็กชายชานน หรือ โทนส่าอู่ ไม่มีนามสกุล อายุ 13 ปี บิดา มารดา เสียชีวิต ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพัง เดิมเคยอยู่บริเวณพื้นที่กิโลเมตรที่ 48 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ต่อมาเดินเร่ร่อนบริเวณถนนแม่ปะ ปัจจุบันเด็กเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนปารมี ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ดังนั้น หากผู้ใดเป็นเครือญาติ หรือถ้าผู้ใดรู้จักหรือเคยพบเห็นเด็ก โปรดติดต่อมายังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก เลขที่ 555 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5589 6341-2 ตลอด 24 ชั่วโมง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2567