Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (08 ต.ค. 2563)  
ประกาศ การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีรา... (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 ต.ค. 2563)
​การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่... (01 ต.ค. 2563)
รายงานผลการดำเนินการตาม แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันก... (30 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ... (08 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันค... (23 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (21 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (13 ต.ค. 2563)  

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่... (28 ก.ย. 2563)

โครงการ วัยเรียน วัยใส ห่... (25 ก.ย. 2563)

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ... (24 ก.ย. 2563)

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (... (09 ก.ย. 2563)

โครงการสัมมนา"ที่ดิน ทรัพ... (08 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ... (02 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (28 ส.ค. 2563)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (25 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (25 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (23 ส.ค. 2563)

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3... (14 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื... (12 ส.ค. 2563)

ประชุมการบริหารจัดการขยะม... (11 ส.ค. 2563)

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3... (06 ส.ค. 2563)

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (30 ก.ค. 2563)

โครงการและอบรมศึกษาดูงานก... (29 ก.ค. 2563)

ประชุมซักซ้อมข้อบัญญัติงบ... (24 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย ตามโครงการปรับเกลี่ยขยะมู... (21 ต.ค. 2563)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (16 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์... (01 ต.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (23 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง บ้านป่าคา หมู่ท... (23 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านห้วยไผ่ ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านใหม่ดินแ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าคาเก่... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าหวาย ... (11 ก.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th