Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ตามโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย ประ... (16 ม.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 (14 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถนิสสัน Navara หมายเลขทะเบียน กจ 3... (13 ม.ค. 2563)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการล้อมรั้วลวดหนามอาคารศู... (09 ม.ค. 2563)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (02 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่มเกล้าสหมิ... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ละเมา หมู... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คีรี... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย ... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาใหม... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาเก่... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบ... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน บ้านห้วยไผ่ หมู่... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้า... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดินแ... (24 ธ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอดค... (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจริ... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่... (19 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านใหม่ดินแ... (19 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (03 ม.ค. 2563)  

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีป... (26 ธ.ค. 2562)  

งานเกษตรและกิ่งกาชาดอำเภอ... (20 ธ.ค. 2562)  

กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่... (27 พ.ย. 2562)

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำค... (12 ส.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (12 ส.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (03 มิ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ... (28 พ.ค. 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้น... (17 พ.ค. 2562)

ร่วม พิธีสวดพระพุทธมนต์ถว... (07 พ.ค. 2562)

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั... (06 พ.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิ... (05 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 เม.ย. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภ... (02 เม.ย. 2562)

ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไ... (18 มี.ค. 2562)

โครงการประชุมประชาคมให้คว... (21 ม.ค. 2562)

ร่วมงานเกษตรพบพระ ประจำปี... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ... (12 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่... (05 ธ.ค. 2561)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิ... (23 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2563)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจ... (17 ม.ค. 2563)  
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดินแดง... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอดคีร... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริ... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คีรีรา... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาเก่า ... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาใหม่ ห... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านร่มเกล้าสหมิตร... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน บ้านป่าคา หมู่ท... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หม... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ละเมา หมู่ท... (17 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนป้ายไวนิล โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป... (25 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ วัสดุวืทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครง... (24 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี... (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th