Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้ตามโครงการประเพณีปีใหม่ลีซู ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก ความยาวรวม 208.3... (11 เม.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุ๓ัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ... (05 เม.ย. 2562)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรม... (04 เม.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremesh) บ้านแ... (02 เม.ย. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างข... (01 เม.ย. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโดยทาสี... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (21 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wiremsh) บ้... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ท... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ้มเปี้ยม ห... (21 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภ... (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ... (15 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านอุ้มเปี้ยม หม... (15 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่... (15 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่... (15 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการดับไฟป่า ถังฉีดน้ำดับไฟป่า ครบดับไฟป่... (05 มี.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 เม.ย. 2562)  

โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภ... (02 เม.ย. 2562)  

ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไ... (18 มี.ค. 2562)  

โครงการประชุมประชาคมให้คว... (21 ม.ค. 2562)

ร่วมงานเกษตรพบพระ ประจำปี... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ... (12 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่... (05 ธ.ค. 2561)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิ... (23 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (13 ต.ค. 2561)

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บร... (04 ต.ค. 2561)

ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชกา... (03 ต.ค. 2561)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธร... (21 ส.ค. 2561)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธ... (20 ส.ค. 2561)

กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้... (20 ส.ค. 2561)

กองช่าง ตัดต้นไม้ กิ่งำม้... (16 ส.ค. 2561)

โครงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต... (15 ส.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (12 ส.ค. 2561)

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวั... (28 ก.ค. 2561)

ร่วมทำกิจกรรม โครงการจิตอ... (26 ก.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรี... (25 ก.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อส้รางรั้วพร้อมประตูเลื่อนเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคีร... (19 มี.ค. 2562)  
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่... (29 ม.ค. 2562)  
ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1... (23 ม.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างประชุมสมาชิกสภา สมัยวิสาม... (16 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน (14 ธ.ค. 2561)
ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) (07 ธ.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป... (25 ต.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื... (15 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน (31 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ (30 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ... (30 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ บ้านอุ้มเปี้ยม ... (30 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปา โดยก่อสร้างหอถังส... (30 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำ สวนสาธารณะ บ้านป่าค... (30 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คศล. บ้... (30 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอและเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงฝายเก็บน้ำแบบคันดิน... (30 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าคาใหม่ (30 มี.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าคาเก่า (30 มี.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th