Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมคันทางถนนลูกรัง... (15 พ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย... (01 พ.ย. 2564)  
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 (08 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ให้มีกา... (06 ต.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วย... (01 ต.ค. 2564)
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (23 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (22 ก.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (21 ก.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (13 ส.ค. 2564)  

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (06 ส.ค. 2564)  

ขอรับบริจาคสิ่งของ อุปโภค... (03 ส.ค. 2564)  

มอบถุงยังชีพเพื่อให้ความช... (22 ก.ค. 2564)

ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัด... (22 ก.ค. 2564)

เตรียมถุงยังชีพเพื่อนำไปช... (21 ก.ค. 2564)

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (... (14 ก.ค. 2564)

กิจกรรมก่อสร้างบ้านผู้พิก... (27 มิ.ย. 2564)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้า... (26 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม รณรงค์และประชาสัม... (25 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่... (23 มิ.ย. 2564)

มอบถุงยังชีพผู้กักตัว บ้า... (23 มิ.ย. 2564)

มอบถุงยังชีพ บ้านป่าคาใหม... (21 มิ.ย. 2564)

ส่งมอบถุงยังชีพบ้านร่มเกล... (21 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตร... (18 มิ.ย. 2564)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ของ... (13 มิ.ย. 2564)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (03 มิ.ย. 2564)

นายก อบต.คีรีราษฎร์ ลงพื้... (02 มิ.ย. 2564)

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (02 มิ.ย. 2564)

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (31 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธาร... (19 พ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2564)
จัดจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง เพื่อใช้ในเลี้ยงรับรองการอบรมกรรมการประจำหน่... (18 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ Honda หมายเลขทะเบียน กธง 575... (12 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสด... (08 พ.ย. 2564)
โครงการซ่อมแซมคันทางถนนลูกรัง โดยลงลูกรังหินผุ จำนวน ๘๐.๐๐ ลบ.ม. บ้านป่าคาใหม่ ห... (04 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประม... (03 พ.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th