Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 (09 พ.ย. 2562)  
ประกาศ เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 พ.ย. 2562)  
ประกาศ เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08 พ.ย. 2562)  
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วย... (01 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธ... (30 ต.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหาร... (30 ต.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (29 ต.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (25 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-8731... (21 ต.ค. 2562)
แบบฟอร์มใบสมัครธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 (21 ต.ค. 2562)
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 (21 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (21 ต.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2562 (15 ต.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบเงินอื่นๆ ประจำปีงบป... (15 ต.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรม... (15 ต.ค. 2562)
่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงกา... (15 ต.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการ... (15 ต.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป... (09 ต.ค. 2562)
ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครง... (09 ต.ค. 2562)
่ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครง... (09 ต.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำค... (12 ส.ค. 2562)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (12 ส.ค. 2562)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (03 มิ.ย. 2562)  

โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ... (28 พ.ค. 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้น... (17 พ.ค. 2562)

ร่วม พิธีสวดพระพุทธมนต์ถว... (07 พ.ค. 2562)

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั... (06 พ.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิ... (05 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 เม.ย. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภ... (02 เม.ย. 2562)

ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไ... (18 มี.ค. 2562)

โครงการประชุมประชาคมให้คว... (21 ม.ค. 2562)

ร่วมงานเกษตรพบพระ ประจำปี... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ... (12 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่... (05 ธ.ค. 2561)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิ... (23 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (13 ต.ค. 2561)

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บร... (04 ต.ค. 2561)

ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชกา... (03 ต.ค. 2561)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธร... (21 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๙๐๖ ตาก ... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์ก... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ประชุมสมาชิกสภาองค์การบร... (20 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโ... (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านป่าคา... (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านป่าคา... (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านป่าคา... (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านร่มเก... (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเ... (03 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมวัฒนธร... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประส... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ... (26 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง รถฟอร์ด (หุ้มเบาะรถยนต... (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจ... (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th