Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (06 ส.ค. 2563)  
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎ... (03 ส.ค. 2563)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (03 ส.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภ... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศ นโยบายการบริการความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในขององค์การบร... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรม... (03 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อก... (02 ก.ค. 2563)
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษ... (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (รางน้ำพร้อมติดตั้ง) เพื่อใช้ในกิจการข... (01 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกร... (30 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (30 ก.ค. 2563)  

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำง... (03 ก.ค. 2563)  

พ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 (26 มิ.ย. 2563)  

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ... (25 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมโครงการควบคุมและป้... (15 มิ.ย. 2563)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงมล... (03 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (20 มี.ค. 2563)

โครงการกีฬาสีปฐมวัย ศูนย์... (07 ก.พ. 2563)

โครงการกีฬาสีปฐมวัย ศูนย์... (31 ม.ค. 2563)

โครงการกีฬาสีปฐมวัย ศูนย์... (22 ม.ค. 2563)

โครงการกีฬาสีปฐมวัย ศูนย์... (10 ม.ค. 2563)

โครงการกีฬาสีปฐมวัย ศูนย์... (10 ม.ค. 2563)

โครงการกีฬาสีปฐมวัย ศูนย์... (10 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (03 ม.ค. 2563)

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีป... (26 ธ.ค. 2562)

งานเกษตรและกิ่งกาชาดอำเภอ... (20 ธ.ค. 2562)

กิจกรรม จิตอาสา (05 ธ.ค. 2562)

กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่... (27 พ.ย. 2562)

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำค... (12 ส.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (12 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง เพื่อใช้ในการ... (05 ส.ค. 2563)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (04 ส.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ฟอร์ด (4ประตู) หมายเลขทะเบียน กข 2572 ... (24 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง เพื่อใช้ในการรับ-ส่งผู... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร เพื่อใช้ในการรับ-ส่งผู้เข้าร... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ค. 2563)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (14 ก.ค. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th