Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่... (04 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามอาคารศูนย์วัฒนธรรมและถมดินปรับ... (04 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาเก่า หม... (04 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอดคีรี ... (04 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าหวาย ... (04 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านห้วยไผ่ ... (04 ธ.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้าน... (04 ธ.ค. 2562)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเ... (04 ธ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 แก้ไขเพิ่มเติม... (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 (03 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อโดยการปรับเกลี่ย ... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการปรับเกลี่ย... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง บ้านป่าหวาย หมู่... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง บ้านห้วยไผ่ หมู่... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง บ้านป่าคาเก่า หม... (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง บ้านใหม่คีรีราษฎ... (21 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้... (20 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่... (20 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านใหม... (20 พ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอด... (20 พ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่... (27 พ.ย. 2562)  

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำค... (12 ส.ค. 2562)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (12 ส.ค. 2562)  

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (03 มิ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ... (28 พ.ค. 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้น... (17 พ.ค. 2562)

ร่วม พิธีสวดพระพุทธมนต์ถว... (07 พ.ค. 2562)

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั... (06 พ.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิ... (05 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 เม.ย. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภ... (02 เม.ย. 2562)

ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไ... (18 มี.ค. 2562)

โครงการประชุมประชาคมให้คว... (21 ม.ค. 2562)

ร่วมงานเกษตรพบพระ ประจำปี... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ... (12 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่... (05 ธ.ค. 2561)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิ... (23 ต.ค. 2561)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (13 ต.ค. 2561)

ประชุมประจำเดือน คณะผู้บร... (04 ต.ค. 2561)

ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชกา... (03 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจริญสุข หมู่ที่ 13 (22 พ.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 (22 พ.ย. 2562)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านใหม่ดินแดง หมู่ที่ 11 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอดคีรี หมู่ที่ 10 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คีรีราษฎร์ หมู่ที่ 9 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูทาง บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาใหม่ หมู่ที่ 6 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังกรองน้ำผิวดิน บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 (22 พ.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ้มเปี้ยม หมู่ที่ 1 (22 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โด... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๙๐๖ ตาก ... (09 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าที่ปรึกษาในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์ก... (01 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ... (01 ต.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th