Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (07 ม.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็ก... (06 ม.ค. 2565)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (04 ม.ค. 2565)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบการเงินอื่นๆ ประจำป... (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 องค์การบร... (29 พ.ย. 2564)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (29 พ.ย. 2564)
ประกาศ ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริ... (29 พ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เพื่... (24 พ.ย. 2564)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมคันทางถนนลูกรัง... (15 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการจัดซื้อรถบรรทุก... (14 ม.ค. 2565)  

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (14 ม.ค. 2565)  

ไหว้ศาลพระพรหม พระภูมิ เจ... (14 ม.ค. 2565)  

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวป... (07 ม.ค. 2565)

กิจกรรมจิตอาสาล้างทำความส... (05 ม.ค. 2565)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (04 ม.ค. 2565)

ร่วมพิธีเปลี่ยน ผ้าอังสะ ... (30 ธ.ค. 2564)

ตรวจเวรศูนย์ปฏิบัติการร่ว... (30 ธ.ค. 2564)

คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กแ... (29 ธ.ค. 2564)

กิจกรรมวันดินโลก ปี 2564 (16 ธ.ค. 2564)

สำรวจ ติดตามเยี่ยมบ้านให้... (14 ธ.ค. 2564)

ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ ต... (13 ธ.ค. 2564)

ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพผู... (09 ธ.ค. 2564)

การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิ... (28 พ.ย. 2564)

ตำบลคีรีราษฎร์ และเจ้าที่... (27 พ.ย. 2564)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจ... (26 พ.ย. 2564)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจ... (25 พ.ย. 2564)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจ... (24 พ.ย. 2564)

โครงการอบรมคณะกรรมการประจ... (23 พ.ย. 2564)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลื... (23 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ม.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการส่วนกลาง บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-... (17 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ... (15 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหา... (09 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการกองสาธารณสุขและสิ... (09 ธ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำแผงกันโควิด เพื่อใช้ในโครงการการเลือกตั้งนา... (26 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (25 พ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
สายด่วน ๐๘๑-๐๙๓๔๔๕๑
 
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表