Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และหรือการปฏิบัติงานเห... (14 มิ.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในสถ... (07 มิ.ย. 2564)  
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ของประกาศของคณะปฏิ... (07 มิ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง... (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้าง... (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และหรือการปฏิบัติงานเห... (24 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วย... (03 พ.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ... (23 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขอนุมัติซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื... (23 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และ... (23 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (22 พ.ค. 2564)  

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (21 พ.ค. 2564)  

กิจกรรม Kick Off รณรงค์ปร... (21 พ.ค. 2564)  

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (20 พ.ค. 2564)

วันที่ 2 กิจกรรม Kick Off... (20 พ.ค. 2564)

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (19 พ.ค. 2564)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อม... (19 พ.ค. 2564)

กิจกรรม Kick Off รณรงค์ปร... (19 พ.ค. 2564)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู... (14 พ.ค. 2564)

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ... (14 พ.ค. 2564)

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (30 เม.ย. 2564)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (27 เม.ย. 2564)

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำป... (09 เม.ย. 2564)

รับรางวัลการดำเนินงานการป... (08 เม.ย. 2564)

สำรวจ ความเสียหาย และให้ก... (31 มี.ค. 2564)

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒน... (25 มี.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม... (24 มี.ค. 2564)

ประชุมการพิจารณาอนุมัติแผ... (24 มี.ค. 2564)

กองสวัสดิการ อบต.คีรีราษฎ... (04 ก.พ. 2564)

การปฐมนิเทศคณะทำงาน ๑ ตำบ... (02 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเ... (09 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมแล... (09 มิ.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยวิธ... (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง... (07 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมประตูม้วนอาคารอเนกประสงค์ ม.1 โดยวิธีเฉพาะ... (04 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่... (01 มิ.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วย... (01 มิ.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th