Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV  เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 มิ.ย. 2563)  
ขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลคีรีราษฎร์ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้า... (01 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล... (29 พ.ค. 2563)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม... (28 พ.ค. 2563)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการปรับพื้นที่สนามกลางหมู... (27 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารอเ... (22 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโร... (13 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฝังกลบขยะมูลฝอย ตามโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบปร... (08 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ภา... (07 พ.ค. 2563)
ประกาศ การกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ... (01 พ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหย่วย... (01 พ.ค. 2563)
ประกาศ เพิ่มเติมกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การ... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ละเมา หมู่... (30 เม.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (27 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน (22 เม.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ละเมา หมู... (17 เม.ย. 2563)
ประกาศ เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (17 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (03 ม.ค. 2563)  

งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีป... (26 ธ.ค. 2562)  

งานเกษตรและกิ่งกาชาดอำเภอ... (20 ธ.ค. 2562)  

กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่... (27 พ.ย. 2562)

จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำค... (12 ส.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (12 ส.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉล... (03 มิ.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ... (28 พ.ค. 2562)

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้น... (17 พ.ค. 2562)

ร่วม พิธีสวดพระพุทธมนต์ถว... (07 พ.ค. 2562)

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั... (06 พ.ค. 2562)

ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิ... (05 พ.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ส... (13 เม.ย. 2562)

โครงการแข่งขันกีฬา ต้านภ... (02 เม.ย. 2562)

ร่วมพิธี ถวายพานพุ่มดอกไ... (18 มี.ค. 2562)

โครงการประชุมประชาคมให้คว... (21 ม.ค. 2562)

ร่วมงานเกษตรพบพระ ประจำปี... (21 ธ.ค. 2561)

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บ... (12 ธ.ค. 2561)

ร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมเนื่... (05 ธ.ค. 2561)

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิ... (23 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (01 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (01 มิ.ย. 2563)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถ... (01 มิ.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ประชุมสมาชิกสภาองค์การบร... (25 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) (08 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ TOYOTA เลขทะเบียน กข 6540 ตาก โดยวิธีเ... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี 2563 พร... (01 พ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเ... (29 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๑๗๕ ตาก โ... (28 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำเอนกประ... (20 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบป... (10 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 เม.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถวีโก้สำดำ หมายเลขทะเบียน กง 79... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๓๙๐๖ ตาก โด... (20 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจา... (19 มี.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th