Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ... (16 เม.ย. 2564)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรม... (02 เม.ย. 2564)  
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร... (02 เม.ย. 2564)  
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล... (23 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย... (01 มี.ค. 2564)
สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์และป้องกัน COVID-19 โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ... (24 ก.พ. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข... (22 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้... (19 ก.พ. 2564)
ประกาศ การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วน... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงา... (18 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำป... (09 เม.ย. 2564)  

รับรางวัลการดำเนินงานการป... (08 เม.ย. 2564)  

สำรวจ ความเสียหาย และให้ก... (31 มี.ค. 2564)  

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒน... (25 มี.ค. 2564)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม... (24 มี.ค. 2564)

ประชุมการพิจารณาอนุมัติแผ... (24 มี.ค. 2564)

กองสวัสดิการ อบต.คีรีราษฎ... (04 ก.พ. 2564)

การปฐมนิเทศคณะทำงาน ๑ ตำบ... (02 ก.พ. 2564)

ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดรางร... (18 ม.ค. 2564)

รดน้ำดับฝุ่นจุดคัดกรอง ม.... (16 ม.ค. 2564)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (24 ธ.ค. 2563)

ประชุมการพิจารณาเพิ่มเติม... (09 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (05 ธ.ค. 2563)

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ... (04 ธ.ค. 2563)

จ่าเอกสนิท ดาวงษ์ ประธานก... (25 พ.ย. 2563)

กองสวัสดิการฯ อบต.คีรีราษ... (25 พ.ย. 2563)

ประชุมหัวหน้าส่วน/กอง องค... (24 พ.ย. 2563)

ประชุมหัวหน้าส่วน/กอง องค... (24 พ.ย. 2563)

กองสวัสดิการฯ อบต.คีรีราษ... (13 พ.ย. 2563)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (30 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (16 เม.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีร... (02 เม.ย. 2564)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 เม.ย. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-873... (30 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบ... (30 มี.ค. 2564)
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ จำนวน 1 คัน... (29 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ... (23 มี.ค. 2564)
ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6ล้อ... (19 มี.ค. 2564)
ชี้แจงการวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน... (19 มี.ค. 2564)
ชี้แจงการวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน... (19 มี.ค. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th