Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานการเจ้าหน้าที่
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต












หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง




ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter free



เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/v4hgnx



ข่าวประชาสัมพันธ์ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 (09 เม.ย. 2567)  
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร องค์การบริห... (03 เม.ย. 2567)  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ... (03 เม.ย. 2567)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 มี.ค. 2567)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าไร่ที... (28 ก.พ. 2567)
รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่... (27 ก.พ. 2567)
ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง" เด็กชายคริษฐ (ตั้ง) (23 ก.พ. 2567)
ประกาศสืบหาเครือญาติของเด็กชายชานน หรือ โทนส่าอู่ (23 ก.พ. 2567)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหต... (15 ก.พ. 2567)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตร... (13 ก.พ. 2567)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมการรับเด็กที่ไม่มีส... (10 เม.ย. 2567)  

โครงการแข่งขันกีฬา องค์กา... (03 เม.ย. 2567)  

นายอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่... (03 เม.ย. 2567)  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการปร... (02 เม.ย. 2567)

ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างถ... (01 เม.ย. 2567)

กิจกรรม “MOI Waste Bank ... (22 มี.ค. 2567)

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 25... (18 มี.ค. 2567)

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 25... (06 มี.ค. 2567)

ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผน... (28 ก.พ. 2567)

ประชุมหารือโครงการประเพณี... (27 ก.พ. 2567)

โครงการแข่งขันกีฬาคีรีราษ... (23 ก.พ. 2567)

ประกาศสืบหาเครือญาติของเด... (23 ก.พ. 2567)

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริ... (22 ก.พ. 2567)

คณะกรรมการบริหารแผนงานสนั... (22 ก.พ. 2567)

โครงการอบรมวิถีไทยด้วยลูก... (22 ก.พ. 2567)

ประชุมประจำเดือนและมอบนโย... (12 ก.พ. 2567)

ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน... (07 ก.พ. 2567)

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแ... (05 ก.พ. 2567)

ร่วมประชุมติดตามและขอรับค... (05 ก.พ. 2567)

การขับเคลื่อนแผนการปฎิบัต... (30 ม.ค. 2567)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กอ... (17 เม.ย. 2567)  
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (11 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ... (09 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค ค... (04 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะ... (04 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-57-0117... (04 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 2567)
ประกาศร่าง TOR/ร่างประกวดราคา (e-bidding) จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำน... (04 เม.ย. 2567)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการประ... (26 มี.ค. 2567)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
 สายด่วน 081-0934451

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th