Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเจาะจง (09 พ.ค. 2565)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (02 พ.ค. 2565)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนน โดยลงลูกรัง... (26 เม.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เ... (22 เม.ย. 2565)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประ... (21 เม.ย. 2565)
การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565 (21 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบล... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ... (19 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (20 พ.ค. 2565)  

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมท... (20 พ.ค. 2565)  

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ประส... (20 พ.ค. 2565)  

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ... (20 พ.ค. 2565)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่ง... (18 พ.ค. 2565)

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (12 พ.ค. 2565)

ร่วมส่งตัวผู้ป่วยติดเตีย... (12 พ.ค. 2565)

ส่งมอบถังขยะ เพื่อการบริห... (12 พ.ค. 2565)

ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไป... (11 พ.ค. 2565)

ประชุมพิจารณาโครงการในแผน... (10 พ.ค. 2565)

อบรมฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื... (10 พ.ค. 2565)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่ง... (09 พ.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (06 พ.ค. 2565)

ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีราย... (26 เม.ย. 2565)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (26 เม.ย. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำ... (20 เม.ย. 2565)

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ... (20 เม.ย. 2565)

กองช่าง อบต.คีรีราษฎร์ลงพ... (19 เม.ย. 2565)

ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสี... (19 เม.ย. 2565)

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ... (19 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบอร์ด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่อสัญญาเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมรายปี 2565 พร้... (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่กัญชง หมู่ 8 โดยวิ... (12 พ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพกา... (05 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการส่วนกลาง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81... (03 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเย็บผ้าโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสนับส... (03 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ... (27 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 (COVID-1... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคื่องเล่นพัฒนา... (20 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
สายด่วน ๐๙๖-๓๓๔๐๘๖๓

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th