Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขออนุมัต... (28 ส.ค. 3106)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราาำ (18 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ... (11 ก.ย. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ... (08 ก.ย. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของง... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (31 ส.ค. 2563)
ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพร... (31 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ... (27 ส.ค. 2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (24 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (... (09 ก.ย. 2563)  

โครงการสัมมนา (08 ก.ย. 2563)  

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ... (02 ก.ย. 2563)  

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (28 ส.ค. 2563)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (25 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (25 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (23 ส.ค. 2563)

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3... (14 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื... (12 ส.ค. 2563)

ประชุมการบริหารจัดการขยะม... (11 ส.ค. 2563)

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3... (06 ส.ค. 2563)

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเก... (30 ก.ค. 2563)

โครงการและอบรมศึกษาดูงานก... (29 ก.ค. 2563)

ประชุมซักซ้อมข้อบัญญัติงบ... (24 ก.ค. 2563)

ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำง... (03 ก.ค. 2563)

พ่นหมอกควัน ประจำปี 2563 (26 มิ.ย. 2563)

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ... (25 มิ.ย. 2563)

กิจกรรมโครงการควบคุมและป้... (15 มิ.ย. 2563)

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงมล... (03 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (20 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (23 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรัง บ้านป่าคา หมู่ท... (23 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านห้วยไผ่ ... (11 ก.ย. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านใหม่ดินแ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าคาเก่... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บ้านป่าหวาย ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเกล้าเจริ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ยอดคีรี ... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชิบาโบ หมู่ท... (11 ก.ย. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าคาใหม่ หม... (11 ก.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th