Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสี่ปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
สายด่วนคลายทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์และป้องกัน COVID-19 โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ... (24 ก.พ. 2564)  
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างข... (22 ก.พ. 2564)  
ประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้... (19 ก.พ. 2564)  
ประกาศ การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วน... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงา... (18 ก.พ. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ... (17 ก.พ. 2564)
ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 (11 ก.พ. 2564)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้... (11 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก การจัดทำงบประ... (09 ก.พ. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การปฐมนิเทศคณะทำงาน ๑ ตำบ... (02 ก.พ. 2564)  

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (24 ธ.ค. 2563)  

ประชุมการพิจารณาเพิ่มเติม... (09 ธ.ค. 2563)  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั... (05 ธ.ค. 2563)

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ... (04 ธ.ค. 2563)

จ่าเอกสนิท ดาวงษ์ ประธานก... (25 พ.ย. 2563)

กองสวัสดิการฯ อบต.คีรีราษ... (25 พ.ย. 2563)

ประชุมหัวหน้าส่วน/กอง องค... (24 พ.ย. 2563)

ประชุมหัวหน้าส่วน/กอง องค... (24 พ.ย. 2563)

กองสวัสดิการฯ อบต.คีรีราษ... (13 พ.ย. 2563)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (30 ต.ค. 2563)

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันค... (23 ต.ค. 2563)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (21 ต.ค. 2563)

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (13 ต.ค. 2563)

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่... (28 ก.ย. 2563)

โครงการ วัยเรียน วัยใส ห่... (25 ก.ย. 2563)

ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ... (24 ก.ย. 2563)

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (... (09 ก.ย. 2563)

โครงการสัมมนา"ที่ดิน ทรัพ... (08 ก.ย. 2563)

โครงการส่งเสริมศักยภาพการ... (02 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ม.ค. 3107)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยางพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการควบ... (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย ตามโครงการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บ่... (10 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่าง ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหา... (09 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน) เพื่อ... (09 ก.พ. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) เพื่อใช้ในการปฎิบัติ... (09 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงก... (08 ก.พ. 2564)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน


สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th