Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
งานกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมา... (03 ต.ค. 2566)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (02 ต.ค. 2566)  
ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2567 (29 ก.ย. 2566)  
ดาวโหลดเอกสารใบสมัครร่วมกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวงานกัญชงพบพระ ประจำปีงบประมาณ พ.... (20 ก.ย. 2566)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม... (13 ก.ย. 2566)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 ก.ย. 2566)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ ตามโครงการซ่อมแซมถนนกรีตเสริมเหล... (31 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2566)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (03 ส.ค. 2566)
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์... (17 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (28 ส.ค. 2566)  

โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ ... (17 ส.ค. 2566)  

กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดแหล... (17 ส.ค. 2566)  

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย... (16 ส.ค. 2566)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ... (12 ส.ค. 2566)

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2... (07 ส.ค. 2566)

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา... (27 ก.ค. 2566)

ปล่อยพันธุ์ปลาเลิมพระเกีย... (26 ก.ค. 2566)

โครงการครอบครัวอบอุ่น ประ... (30 มิ.ย. 2566)

ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริ... (29 มิ.ย. 2566)

ลงพื้นเยี่ยมบ้านเพื่อสนับ... (28 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมการ 1 อปท. 1 สวนส... (22 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (31 พ.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนก... (23 พ.ค. 2566)

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอ... (23 พ.ค. 2566)

ประชุมหารือแนวทางการแก้ไ... (19 พ.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (19 พ.ค. 2566)

เวทีประชาคมตำบลเพื่อเพิ่ม... (18 พ.ค. 2566)

ลงพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อแจ... (08 พ.ค. 2566)

ลงพื้นที่สำรวจขยะชุมชนมุส... (08 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน... (15 ก.ย. 2566)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อใช้ใน... (06 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อแบตเตอร์รี่ และขั้วแบตเตอร์รี่ เพื่อใช้ในกิจก... (05 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยต่... (05 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ใน... (05 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะ... (05 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่ว... (04 ก.ย. 2566)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่... (01 ก.ย. 2566)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต... (31 ส.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
 สายด่วน 081-0934451

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th