Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สายด่วนคลายทุกข์
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/เอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร
คู่มือการให้บริการ
E-Service
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด counter free

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่
counter freeเชิญชวนประชาชนผู้ที่วนใจ สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขอ... (24 มิ.ย. 2565)  
ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งต... (22 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... (16 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 มิ.ย. 2565)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 มิ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2565)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร... (27 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อ... (21 มิ.ย. 2565)  

ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญห... (17 มิ.ย. 2565)  

ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต... (27 พ.ค. 2565)  

วางท่อฝังถนน คสล. ขนาดเส้... (27 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำ... (26 พ.ค. 2565)

ฉีดพ่นหมอกควันตามโครงการค... (25 พ.ค. 2565)

ขุดร่องระบายด้านข้างโรงเร... (25 พ.ค. 2565)

ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป... (25 พ.ค. 2565)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (20 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมท... (20 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ประส... (20 พ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ... (20 พ.ค. 2565)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่ง... (18 พ.ค. 2565)

โครงการควบคุม และป้องกันโ... (12 พ.ค. 2565)

ร่วมส่งตัวผู้ป่วยติดเตีย... (12 พ.ค. 2565)

ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไป... (11 พ.ค. 2565)

ประชุมพิจารณาโครงการในแผน... (10 พ.ค. 2565)

อบรมฝีมือการประดิษฐ์ผีเสื... (10 พ.ค. 2565)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่ง... (09 พ.ค. 2565)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนั... (06 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย ตามโครงการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอย บ่... (13 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกลม ขนาด 200 ลิตร หูหิ้ว 2 ข้าง ไ... (01 มิ.ย. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถราชการส่วนกลาง บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-... (31 พ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... (25 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 1 โดยวิธี... (12 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 2 โดยวิธี... (12 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคีรีราษฎร์ 3 โดยวิธีเฉพาะ... (12 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ยดคีรี โดยวิ... (12 พ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย โดยวิธี... (12 พ.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ร้องทุกข์ - ร้องเรียน
 
 
สายด่วน ๐๙๖-๓๓๔๐๘๖๓

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกป่าหวาย (04 ต.ค. 2556)  
Responsive image
แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

 


Responsive image
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : saraban@khirirat.go.th

www.khirirat.go.th