Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
VDO กิจกรรม อบต.
แผนพัฒนาสามปี
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการปรับปรุงผิวการจราจรถนนลูกรังภา... (09 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 (08 ม.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03 ม.ค. 2561)  
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของร... (03 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (27 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (12 ธ.ค. 2560)
ประกาศกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเ... (01 ธ.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (22 พ.ย. 2560)
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านเข้ารอบประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561 (20 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (17 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561... (10 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 บ... (10 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หม... (09 พ.ย. 2560)
เผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง (07 พ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย... (01 พ.ย. 2560)
ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัคร การประกวดธิดาปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561 (01 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 กองช่าง (31 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม... (30 ต.ค. 2560)
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวย... (25 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (24 ต.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประเพณีปีใหม่ลาหู่ ประจำป... (05 ม.ค. 2561)  

พิธีวันปิยะมหาราช ประจำปี... (23 ต.ค. 2560)  

โครงการควบคุมและป้องกันโร... (28 ส.ค. 2560)  

โครงงานปลูกต้นไม้ - ปล่อย... (11 ส.ค. 2560)

ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง น้... (11 ส.ค. 2560)

ถ่ายทอดความรู้การน้อมนำปร... (13 ก.ค. 2560)

โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่... (07 ก.ค. 2560)

โครงการพัฒนาความเข็มแข็งข... (22 มิ.ย. 2560)

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผ... (16 มิ.ย. 2560)

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผ... (02 มิ.ย. 2560)

วายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าส... (18 ต.ค. 2559)

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข... (30 ก.ย. 2559)

โครงการมอบถุงยังชีพ ให้แก... (30 ก.ย. 2559)

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไ... (30 ก.ย. 2559)

วันท้องถิ่นไทย (29 ก.ย. 2559)

อบต.ยิ้มเคลื่อนที่ และปลู... (29 ก.ย. 2559)

การแข่งขันกีฬา อบต.คีรีรา... (29 ก.ย. 2559)

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัม... (29 ก.ย. 2559)

การแข่งขันกีฬา อปท.พบพระเ... (29 ก.ย. 2559)

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิ... (29 ก.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (12 ธ.ค. 2560)  
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (10 พ.ย. 2560)  
ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ... (07 ก.ย. 2560)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านร่มเกล้าสหมิตร (12 ก.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คส... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คส... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คส... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คส... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (21 เม.ย. 2560)
ประกาศ ประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห... (21 เม.ย. 2560)
ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market Place S... (10 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างและผู้ชนะการเส... (10 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา เคร... (16 มี.ค. 2560)
ประกาศ รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกประมูลจ้างด้... (10 มี.ค. 2560)
ขอเชิญส่งข้อมูลเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-maret place se... (24 ก.พ. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63160
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5580-5555     E-mail : admin@khirirat.go.th


www.khirirat.go.th